ZE ŽIVOTA FARNOSTI

VE FARNOSTI SE PRAVIDELNĚ SETKÁVÁJÍ SPOLEČENSTVÍ K MODLITBĚ:

ÚTERÝ:
.
-  Společenství v Mirošově v  19.15 hodin. 
.

.
STŘEDA:
 
- Biblická hodina v 9:30 hodin na faře v Rokycanech
.
-  Společenství v rokycanském Pensionu v 17.00 hodin.
.
- Společenství mužů I. skupina v 19.00 hodin na faře v Rokycanech
                                         
ČTVRTEK:
 
- Společenství mužů II. skupina v 17.00 hodin na faře v Rokycanech

PÁTEK:

  - Každý první pátek v měsíci je v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech výstav NSO
    11.00 hodin - 12.00 hodin, 15.00 hodin - 17.00 hodin (říjen - únor)
    11.00 hodin - 12.00 hodin, 15.00 hodin - 18.00 hodin (březen - září)

Společenství scházející se dle domluvy:

- Společenství v Kařezu 
- Společenství mládeže na faře v Rokycanech.

FARNOST POŘÁDÁ A ZÚČASTŇUJE SE PRAVIDELNĚ SPOLEČNÝCH AKCÍ A SETKÁNÍ :

  - Společné diecézní exercicie 

. -  Noc kostelů - květen


  - Vikariátní den – červen

.

  - Vikariátní letní tábor pro menší děti (6 -12 let) - červenec

.

  - Diecézní pouť v Teplé – září 

.

  - Národní pouť ve Staré Boleslavi – září

.

  - Pravidelné duchovní obnovy ve farnosti - advent a postní doba  

.

  - Diecézní setkání ministrantů 

.

  - Mikulášská besídka - 5. prosince

.
  - Společná večeře pro zájemce z farnosti 24. prosince.
.

  - Během roku příležitostné setkávání farníků na faře

.

  - Společné pobyty našich rodin v Těnovicích či Horní Blatné a Perninku

.

  - Ostatní poutní zájezdy dle domluvy během roku 


.

VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ :   na faře v Rokycanech

  - ve skupinkách - dle dohody s rodiči na začátku školního roku


UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ A PŘÍPRAVA :

 - Ve farnosti probíhá příprava na křest dospělých (katechumenát).


  - Dále probíhá příprava rodičů na křest dítěte.


  - Příprava na první svaté přijímání (v rámci výuky náboženství).


  - Příprava na svátost biřmování


  Ke křtu dospělého je nutná příprava (katechumenát) 1 rok.


  - Ke křtu dítěte je nutná příprava rodičů, podmínky vám sdělí kněz.

.

.

  - Příprava k přijetí svátosti manželství trvá 3 měsíce..

  - Přijetí a přípravu svátosti křtu, prvního svatého přijímání a svátosti manželství je nutné domluvit s P. Markem Winiarskim.


 

- Mše svatá o prvním pátku v měsíci v Rokycanech je na úmysl: za nová kněžská a řeholní povolání a za křesťanské rodiny.


 Svátost smíření je také možné přijmout v Rokycanech vždy půl hodiny přede mší svatou nebo kdykoli po domluvě s knězem.


    V ostatních kostelech vždy před nebo po mši svaté nebo po domluvě s knězem.


 
-
Svátost pomazání nemocných
  je možné přijmout za splnění podmínek, které vám sdělí kněz.


.
PRAVIDELNÁ PÉČE O NEMOCNÉ :
.
- Každou středu navštěvujeme nemocné v Domově Harmonie v Mirošově - akolyta Jaroslav Bělohoubek spolu s knězem. Bohoslužby slova jsou ve 12:45 a 13:30 hodin.
.
.

- První a třetí čtvrtek v měsíci navštěvujeme nemocné v Rokycanech: v nemocnici, v Penzionu a v charitním domově    sv. Pavla pro seniory, ve kterém je také sloužena mše svatá o prvním čtvrtku v měsíci v 10:00 hodin..

- Poslední čtvrtek v měsíci jsou pravidelné návštěvy nemocných v léčebně Janov u Mirošova.

- Návštěvy nemocných doma jsou dle domluvy.

- K nemocným v nemocnicích nebo doma docházíme vždy na požádání nemocných nebo jejich příbuzných.

.