VIKARIÁT

Počtem obyvatel je v plzeňské diecézi vikariátem nejmenším (mapa). Podle statistiky z roku 2001 zde žije 45 788 obyvatel, k církvi římskokatolické se přihlásilo 6 598 lidí (14,4 %), nedělních bohoslužeb se pravidelně účastní 500 věřících (1,1 %). Ve vikariátu jsou dvě farnosti: Rokycany a Zbiroh celkem se třemi kněžími.

Centrem vikariátu jsou Rokycany s hlavním kostelem Panny Marie Sněžné, který je ve zdivu gotický, ale byl přestavěn v barokní době do dnešní podoby. Významným je také radnický kostel sv. Václava, který postavil na místě starší stavby plzeňský architekt Jakub Auguston v roce 1720. K nejstarším stavbám ve vikariátu patří kostel sv. Vavřince ve Strašicích, i když jeho dnešní zdivo pochází až ze 14. století, právě tak jako kostel sv. Štěpána v Mýtě, který byl darován církví městu Mýto. Kostel Nejsvětější Trojice v Mešně dokazuje, že i stavba v novogotickém slohu je ozdobou obce. Poutním místem Rokycanska je kostel Navštívení Panny Marie na Vršíčku u Litohlav postavený v roce 1747.

V Rokycanech vznikla Charita v roce 1994. V roce 1998 vznikl Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany a zastřešil i samotné návštěvy a péči o nemocné v jejich domovech. V roce 2000 založila Charita ve spolupráci s městem Rokycany Azylový byt sv. Lukáše pro muže bez domova, od roku 2005 je součástí stacionáře také Azylové zařízení pro ženy. Charita také vyjíždí k potřebným do obcí a měst po celém okrese, její činnost se stala nenahraditelnou součástí života potřebných lidí. Je viditelná i v podpoře různých projektů, na které získává prostředky např. formou Tříkrálové sbírky, na níž se v posledních letech podílely významnou měrou kromě Rokycan i farnost Zbiroh.

Důležitou součástí života ve farnostech je rozvíjení živých společenství četbou Písma svatého při společném sdílení zkušeností života z víry. To se odráží při akcích v rámci vikariátu i farností. 
V rokycanském farním obvodu se scházejí skupinky na faře i v domácnostech. Od roku 1993 se věřící setkávají na každoročním vikariátním dnu, který už dnes přímo navazuje na Dny víry v Plzni. Obnova duchovního života věřících se koná formou rekolekcí před slavením Vánoc a Velikonoc. Činnost farností vikariátu je rozvinutá i ve smyslu duchovní péče o nemocné v domácnostech, v nemocnici a ústavech sociální péče. Pozornost si zasluhuje Ústav sociální péče v Mirošově, kde na návštěvu duchovního čeká až 45 lidí!

Během posledních let, kdy existuje plzeňská diecéze, se situace v mnohém změnila. Duchovní život se rozvíjí. Přibylo několik mladých rodin, které do farností vnášejí novou naději. Tato tendence je viditelná nejen v Rokycanech, ale také ve Zbiroze. Zdá se, že do budoucna může z těchto rodin vyrůst jádro farností. Střední generace, která úplně chyběla, se postupně doplňuje. 


(text převzat z www.bip.cz)

MAPA VIKARIÁTU

ZDE