VÍTEJTE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCHI v městě Rokycany, které se nachází v plzeňské diecézi
jsou naplňována slova Ježíše Krista:
"Jděte do celého světa a hlásejte radostnou zvěst."

Tvoříme farnost, která obepíná území obcí Mirošov, Hrádek, Strašice, Ejpovice, Mýto, Osek, Dobřív, Volduchy, Skořice, Mešno a Kařez. Působí zde kněží, slaví se zde bohoslužby a farnost se podílí na mnoha aktivitách.


Na těchto inernetových stránkách farnosti si můžete prohlédnout fotogalerie z farních akcí, nebo zjistit, co se aktuálně ve farnosti děje.

Radost a naděje, smutek a úzkost
lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.

Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni
v Kristu, při svém putování do Otcova království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předložit všem.


Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato
s lidstvem a jeho dějinami.
                                                        (Gaudium et spes 1)


© rb 2015,  Mail to webmaster